Nejlepší účetní firmou za rok 2021 je společnost ASB Czech Republic

Vydáno: 3 minuty čtení

Známe vítěze čtvrtého ročníku profesní soutěže ÚČETNÍ ROKU 2021! Vyhlášení výsledků proběhlo stejně jako v minulém roce on-line formou. I když se vinou koronaviru nemohl uskutečnit slavnostní ceremoniál s vyhlášením výsledků tak, jak by se slušelo, měla akce opět značnou účast. On-line přenos se konal ve středu 1. prosince 2021 a vysílal se z prostor společnosti Wolters Kluwer ČR, která je pořadatelem soutěže. Celým přenosem provázela účastníky Jana Víšková, moderátorka soutěže, a společnost jí dělali předseda poroty Libor Vašek a jednotliví vítězové, kteří měli možnost převzít si ocenění osobně a říci pár slov divákům přímého přenosu. Vedle kategorií ÚČETNÍ ROKU a ÚČETNÍ FIRMA ROKU byla vyhlášena kategorie ÚČETNÍ OSOBNOST ROKU, která byla letos zařazena do soutěže poprvé.

Odbornou záštitu poskytly soutěži Komora certifikovaných účetních a Svaz účetních České republiky.

O letošních pěti oceněných rozhodovala opět odborná porota složená ze zástupců předních účetních institucí v České republice a významných osobností z účetní sféry. Z nich můžeme jmenovat například pana Roberta Jurku, účetního experta, daňového poradce a spolupracovníka Katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE, nebo paní Alici Šrámkovou, zástupkyni Svazu účetních ČR v Národní účetní radě, účetní expertku a daňovou poradkyni. V porotě také nechyběli vítězové z minulých ročníků – paní Eva Krouská, držitelka titulu ÚČETNÍ ROKU 2020, a pan Vlastimil Sojka, jednatel společnosti KODAP s.r.o., jež vyhrála v kategorii ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2020. Role předsedy poroty byla již tradičně v rukou pana Libora Vaška, účetního experta a bývalého předsedy Komory certifikovaných účetních (kompletní složení poroty je dostupné na webových stránkách soutěže).

Nominace na vhodné kandidáty na titul ÚČETNÍ ROKU 2021 i nominace na ÚČETNÍ FIRMU ROKU 2021 mohla široká veřejnost zasílat od 1. června do 7. září 2021. Všechna setkání poroty, při kterých se rozhodovalo o vítězích, a to včetně samotných setkání s finalisty soutěže, se i letos uskutečnila virtuálně pomocí on-line schůzek.

Titul ÚČETNÍ ROKU 2021 získala, a pomyslně tím završila svoje více než 40leté působení v účetním sektoru, paní Olga Goišová ze společnosti Teplárny Otrokovice.

Poslední vyhlašovanou kategorií byla ÚČETNÍ OSOBNOST ROKU 2021. Jedná se o nově zařazenou kategorii, kde nominace nejsou přijímány od veřejnosti, ale jsou čistě v rukou odborné poroty. V letošním ročníku porota nominovala a za prvního držitele titulu ÚČETNÍ OSOBNOST ROKU zvolila pana profesora Bohumila Krále, jehož odborná veřejnost zná zejména z působení v oblasti manažerského účetnictví, v letech 1991 až 2014 vedl Katedru manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a dodnes je jejím členem. Významně se však angažoval i v oblasti profesního vzdělávání účetní a auditorské profese. Od roku 1997 je předsedou Komitétu pro certifikaci a vzdělávání účetní profese v ČR v rámci Svazu účetních ČR, vedl Výbor pro auditorské zkoušky při Komoře auditorů ČR a byl členem Výkonného výboru Komory auditorů ČR, dnes je členem Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem. Pan profesor Bohumil Král dlouhodobě působí (mimo jiné) ve vědeckých radách řady vysokých škol a je též předsedou Odborné rady České asociace pro finanční řízení (CAFIN). Významné nejsou však jen jeho aktivity vědecké a publikační, mezi jeho počiny patří i široká odborná činnost a spolupráce s praxí, především při zpracování projektů manažerského řízení v řadě podniků.

Záznam přímého přenosu bude dostupný na webových stránkách soutěže.