Informace pro plátce daně ze závislé činnosti k postupu při vyplňování Přílohy č. 1 – Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2021

Vydáno: 2 minuty čtení

K vyplňování Přílohy č. 1 - Počet zaměstnanců ke dni 01. 12. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021, prostřednictvím Aplikace EPO, Generální finanční ředitelství uvádí:

Z důvodu zvýšeného výskytu chyb při vyplňování sloupců „06 Kód obce (ZÚJ)“ a „07 Název území okresu“ přílohy č. 1 – Počet zaměstnanců ke dni 01. 12. 2021, byly tyto sloupce zablokovány pro editaci.

Plátce daně prostřednictvím Aplikace EPO vyplňuje v Příloze č. 1 údaje do sloupců:

  • „03 Místo výkonu práce“ - (místo v obci uvedené v pracovní smlouvě zaměstnanců),
  • „04 Počet zaměstnanců“ – (údaj ze mzdových listů),
  • „05 Název obce“ -  (obec, na jejímž katastrálním území je umístěno místo výkonu práce).

Sloupec „06 Kód obce (ZÚJ)“ a sloupec „07 Název území okresu“ se doplní automaticky na základě údajů ze sloupce „05 Název obce“.

Po vyplnění názvu obce ve sloupci 05 se zobrazí rozbalovací menu s nabídkou obcí, které mají shodný název, ale liší se dle jednotlivých okresů. V okamžiku, kdy plátce daně vybere odpovídající obec z této nabídky, údaje do sloupců „06 Kód obce (ZÚJ)“ a „07 Název území okresu“ se doplní automaticky. 

Zjistí-li plátce daně, že údaje ve sloupcích 06 a 07 neodpovídají skutečnosti (tj. plátce omylem vybral z číselníku obec v jiném okrese), nelze již přepisovat údaje ve sloupcích 06 a 07. Oprava se provede přepsáním názvu obce ve sloupci 05 a výběrem správné obce z rozbalovacího menu.

Pokud plátce daně do sloupce 05 uvádí obec, která není samostatným katastrálním územím, je na tuto skutečnost upozorněn chybovým hlášením „Nebyl nalezen žádný záznam“.

Obdobný postup se použije při vyplňování Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti prostřednictvím interaktivní aplikace.

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2022.)