378/18.09.12 - Podání prostřednictvím datové schránky.

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Vodička, Milan Vydáno:
UZAVŘENÉ PŘÍSPĚVKY ke dni 18.9.2012
Správa daní
378/18.09.12 Podání prostřednictvím datové schránky
Předkládá: MVDr. Milan Vodička, daňový poradce, číslo osvědčení 1366
1. Cíl příspěvku
Vzhledem k povinnému používání datových schránek daňovými poradci od 1.7.2012 dojde bezpochyby k rostoucímu podílu tohoto způsobu elektronické komunikace. Nabývá proto na významu jednoznačná
interpretace
příslušných ustanovení zákona 280/2009 Sb. Daňového řádu. Cílem je potvrdit nebo upřesnit některé z nich.
2. Používané pojmy
Uznávaný elektronický podpis – zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (§ 2 písm. m) zákona 227/2000 Sb.) vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 2 písmeno j) zákona <