369/04.04.12 - Zdaňování odměn zaměstnanců bank a jiných finančních institucí počínaje zdaňovacím obdobím 2011.

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Pařík, Jan; Hlaváček, Tomáš Vydáno:
Daň z příjmů
369/04.04.12 Zdaňování odměn zaměstnanců bank a jiných finančních institucí počínaje zdaňovacím obdobím 2011
Předkládají: Ing. Tomáš Hlaváček, daňový poradce, ev.č. 2399 Ing. Jan Pařík, daňový poradce, ev.č. 3836
1. Úvod
Vyhláška České národní banky č. 123/2007 Sb., v platném znění (dále jen „Vyhláška“) vymezuje s účinností od 1. ledna 2011 nová pravidla pro odměňování zaměstnanců bank a jiných finančních institucí (zejména její Příloha č. 1a). Tato nová pravidla jsou blíže specifikována v úředním sdělení České národní banky ze dne 22. prosince 2010 k výkonu činnosti banky, družstevní záložny a obchodníka s cennými papíry na finančním trhu - odměňování (dále jen „Sdělení“).
Účelem tohoto příspěvku je sjednotit přístup ke stanovování okamžiku zdanění některých typů odměn vyplácených v souladu s těmito novými pravidly.
2. Popis problematiky
2.1 Základní východiska
Odměňování vybraných zaměstnanců bank a jiných finančních institucí podléhá regulaci s cílem zajištění jeho souladu s efektivním řízením rizik podniků bankovního a finančního sektoru. Za tímto účelem mají tyto podniky zavést systém odměňování, který nemotivu