Důvodová zpráva k zákonu č. 371/2017 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Mgr.
Bohuslav
Sobotka,
Předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš,
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
A. OBECNÁ ČÁST
1. Zhodnocení platného právního stavu
Jednotlivé zákony v rámci právního řádu České republiky používají při vymezení oprávnění k činnosti výraz platební styk. Tento pojem však není v právním řádu definován a jsou pod něj podřazovány jak platební služby, tak vydávání elektronických peněz potažmo vydávání určitých alternativ k platebním prostředkům. V souvislosti s přijetím návrhu zákona o platebním styku je cílem předkladatele dosáhnout sjednocení pojmosloví a v jednotlivých zákonech uvádět definované pojmy platební služby a vydávání elektronických peněz.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
V souvislosti s přijetím zákona o platebním styku je potřeba sjednotit pojmy z oblasti platebního styku v celém právním řádu. V souvislosti s přijetím návrhu zákona o platebním styku je cílem předkladatele dosáhnout sjednocení pojmosloví a v jednotlivých zákonech uvádět definované pojmy platební služby a vydávání elektronických peněz.
3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
Stávající úprava nerespektuje pojmosloví zavedené v oblasti platebního styku. Je tedy žádoucí upravit a sjednotit právní řád, a