Důvodová zpráva k zákonu č. 229/2020 Sb., změna zákona o spotřebních daních, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 229/2020 Sb., změna zákona o spotřebních daních, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Ing.
Andrej
Babiš,
Předseda vlády
JUDr.
Alena
Schillerová,
Ph.D.,
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí
I. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 vyhlásila vláda podle čl. 5 a 6 ústavního zák