Důvodová zpráva k zákonu č. 584/2020 Sb., změna zákona o spotřebních daních a zákona o kompenzačním bonusu

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 584/2020 Sb., změna zákona o spotřebních daních a zákona o kompenzačním bonusu
Ing.
Andrej
Babiš,
Předseda vlády,
JUDr.
Alena
Schillerová,
Ph.D.,
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí
I. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
V současné době účinná úprava vracení piva do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně s nárokem na vrácení daně byla původně, v reakci na vznik nového onemocnění COVID - 19 a přijatá navazující opatření, navržena vládou v rámci nouzového stavu jen na časově omezenou dobu, aby přispěla ke snížení ztrát, které pivovarům vznikly v důsledku vládou nařízeného uzavření restaurací a obdobných provozoven. Tato úprava je tedy účinná pouze do 31.