Důvodová zpráva k zákonu č. 243/1994 Sb., změna zákona o dani silniční

Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část
Silniční daň byla dne 1.1. 1993 zavedena v rámci nové daňové soustavy zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, který byl novelizován zákonem č. 302/1993 Sb. Na základě získaných zkušeností při uplatňování silniční daně ve zdaňovacím období roku 1994 se navrhují upřesňující změny a doplnění zákona o dani silniční.
Cílem navrhované úpravy je
- zjednodušit způsob placen