Důvodová zpráva k zákonu č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 16/1993 Sb.
Doc. Ing.
Václav
Klaus,
CSc.
Předseda vlády České republiky
Ing.
Ivan