Důvodová zpráva k zákonu č. 132/1995 Sb., změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č.244/1994 Sb.
I. Obecná část
V rámci nov