Důvodová zpráva k zákonu č. 258/2016 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 258/2016 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
A. OBECNÁ ČÁST
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad
Viz přílohu k důvodové zprávě k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru.
Zhodnocení souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem České republiky
Navrhované řešení je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Návrh zákona provádí pouze technické změny, jejichž nutnost je vyvolána přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. V podrobnostech viz důvodovou zprávu k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru.
Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami a právem Evropské unie
Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Návrh zákona je v souladu s právem Evropské unie. Návrh zákona provádí pouz