Důvodová zpráva k zákonu č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Ing.
Andrej
Babiš
Předseda vlády
Dipl.-Pol.
Jana
Maláčová
MSc.
Ministryně práce a sociálních věcí
Obecná část
Návrh zákona se týká příjmů důchodců a obsahuje opatření v oblasti důchodového pojištění spočívající v poskytnutí jednorázového příspěvku důchodci, a to v jednotné výši 5 000 Kč, který bude vyplacen v prosinci 2020.
A. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení nezbytnosti navrhované úpravy
Návrh na poskytnutí jednorázového příspěvku důchodci je reakcí na pokračující prudký růst životních nákladů důchodců a na aktuální nejistotu dalšího ekonomického a sociálního vývoje v reakci na pandemii COVID 19.
Okamžitá reakce v podobě poskytnutí jednorázového příspěvku jednak ihned zlepší příjmovou situaci poživatelů důchodů, ale také vytvoří časový prostor pro vyhodnocení skutečných dopadů COVID 19 na příjmovou situaci a životní úroveň jednotlivých sociálních skupin včetně poživatelů důchodů.
Jednorázový příspěvek není dávkou důchodového pojištění, a proto bude vyplacen v jednotné výši každému oprávněnému důchodci bez jakékoliv vazby na výši důchodu. Jednotná výše příspěvku je relativně výhodnější pro poživatele nižších důchod