Legislativní novinky k 25. 8. 2022

Vydáno: 7 minut čtení

Prázdniny jsou na svém konci a my vám opět v rámci úvodního příspěvku přinášíme novinky ze světa daní a účetnictví. V průběhu uplynulého měsíce došlo zejména ke změnám sazeb cestovních náhrad v důsledku nárůstu cen. Finanční správa také vydala další informaci k nízkoemisním vozidlům a zveřejnila sadu otázek a odpovědí na zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin. V neposlední řadě nabyla platnosti novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení , která s účinností od února příštího roku zavádí slevu na pojistném u částečných úvazků.

Legislativní novinky k 25. 8. 2022
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Změna sazeb cestovních náhrad
Počínaje 20. 8. 2022 se mění výše sazeb stravného a průměrné ceny benzínu 98 oktanů, neboť nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 237/2002 Sb. Tato vyhláška novelizovala doposud platnou vyhlášku č. 511/2021 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
Úprava s