Změny sazeb náhrad cestovních výdajů s účinností od 20. srpna 2022

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo novelu vyhlášky k cestovním náhradám. Jedná se letos o již třetí novelizaci, a to konkrétně o změnu provedenou vyhláškou MPSV ze dne 15. srpna 2022 č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů.

Novou vyhláškou se mění § 2 takto: 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Dále se mění § 3 takto:

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

V § 4 písm. b) se částka "40,50 Kč" nahrazuje částkou "51,40 Kč" (jedná se o průměrnou cenu 1 litru benzinu automobilového 98 oktanů).

Účinnost vyhlášky je stanovena na 20. srpna 2022.