Služby s nízkou přidanou hodnotou

Vydáno: 9 minut čtení

Vnitroskupinové služby s nízkou přidanou hodnotou představují druh transakcí v rámci skupiny podniků zahrnující služby správního, technického, finančního, poradenského či obchodního charakteru, pro které se v rámci podnikatelského prostředí vžilo mimo jiné rovněž označení tzv. back office služby.

 

Služby s nízkou přidanou hodnotou
Ing.
Martina
Zbončaková
Ing.
Michal
Jelínek
PhD.
Vnitropodnikové služby s nízkou přidanou hodnotou jsou charakteristické tím, že slouží skupině podniků pouze k zajištění provozních, řídících či kontrolních mechanismů tak, aby byla podporována jejich hlavní činnost. Vnitropodnikové nebo též back office služby jsou častým případem tzv. outsourcingu v rámci vytvořené holdingové struktury, kdy jedna z entit ve skupině, zpravidla mateřská společnost, zajišťuje veškerou administrativní a související podporu pro ostatní subjekty v rámci holdingu, přičemž jednotlivé společnosti se tak m