Vozidla ve vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec

Vydáno: 20 minut čtení

V následujícím příspěvku se budeme věnovat významné oblasti související s používáním automobilu v praxi veřejně prospěšných poplatníků, a to případům vyplývajícím z pracovněprávních vztahů, tedy vztahu zaměstnavatele a zaměstnance.

Vozidla ve vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci i pro soukromé účely
V praxi je poměrně častou situací případ, kdy zaměstnavatel poskytne zaměstnanci vozidlo pro služební účely a současně mu umožní toto vozidlo používat i pro účely soukromé, a to bezplatně. Tato situace má řadu daňových dopadů a souvislostí, které je nutné vzít v úvahu.
Z pohledu daně z příjmů je situace řešena v § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), který stanoví, že pokud poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla.
Příklad 1
Obecně prospěšná společnost poskytuje svému zaměstnanci pro jeho služební účely osobní automobil, současně je dohodnuto, že zaměstnanec tento automobil může bezplatně využívat i pro soukromé účely. Z pohledu společnosti se jedná o klíčového zaměstnance, který dojíždí z vedlejšího města, tato možnost je tak poskytnuta jako benefit s cílem zaměstnance dlouhodobě udržet.
Pořizovací cena osobního vozidla činí 630 000 Kč, za příjem zaměstnance tak bude považována částka ve výši 1 % vstupní ceny automobilu, tedy 6 300 Kč. Tato částka bude podléhat také odvodu sociálního a zdravotního pojištění.
Současně je nutné doplnit, že na základě novely ZDP provedené zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdu&scar