Legislativní novinky k 26. 10. 2022

Vydáno: 6 minut čtení

Tak jako v minulých měsících přicházíme i tentokrát s novinkami ze světa účetnictví a daní. Nejprve se zaměříme na dopady zvýšení hodnoty průměrné mzdy pro rok 2023 a následně se budeme zabývat nenápadnou novelou umožňující správci daně dálkový přístup k informacím o vozidlech z informačního systému technických prohlídek, stručně shrneme novou ohlašovací povinnost provozovatelů internetových platforem, a nakonec upozorníme na kontrolní akci správce daně v oblasti zdaňování příjmů ze zábavních internetových platforem (např. YouTube).

Legislativní novinky k 26. 10. 2022
Ing.
Jiří
Dolejš
LL.M.,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Zvýšení průměrné mzdy pro rok 2023
Na základě nařízení vlády činí průměrná mzda pro rok 2023 výši 40 324 Kč. Takto stanovená průměrná mzda má dopad na celou řadu výpočtů a limitů platných od 1. 1. 2023, jako např. na:
určení sazby daně z příjmů fyzických osob dle