Financující transakce

Vydáno: 8 minut čtení

Financující transakce stejně jako ostatní transakce realizované mezi spojenými osobami podléhají pravidlu cen obvyklých dle § 23 odst. 7 ZDP , přičemž v tomto specifickém případě je v rámci obvyklého tržního rozpětí stanovována cena peněz, resp. finančních prostředků poskytovaných mezi spřízněnými entitami v souvislosti s poskytnutým uvěrovým finančním nástrojem. Mezi úvěrové finanční nástroje lze s ohledem na dikci zákona o daních z příjmů zařadit zejména úvěry či zápůjčky, dluhopisy, vkladní listy/vkladové certifikáty, popř. směnky. V rámci vztahů mezi spojenými osobami se pak lze setkat rovněž s případy poskytovaného ručení ve skupině (např. ručení dceřiné společnosti za závazky mateřské společnosti prostřednictvím vlastněných nemovitostí či cenných papírů), stejně tak nabývá v posledních letech na významu cash poolingové financování. U popisovaného typu financujících transakcí přitom s ohledem na charakter transakce bývá posuzována obvyklá úroková sazba, potažmo sazba ručení.

Financující transakce
Ing.
Martina
Zbončaková
Ing.
Michal
Jelínek
PhD.
Jedním z parametrů ovlivňujících výši úrokové sazby je bezesporu zajištěnost sjednaného úvěrového finančního nástroje, stejně tak je nutno zohlednit aspekt seniority dluhu. Typickými
zajišťovacími instrumenty
jsou nemovitosti, cenné papíry či obchodní podíly.
Seniorní dluh
je takový dluh, jehož splatnost není podřízena žádnému jinému závazku dlužníka (např. běžné úvěry občanům),
podřízený dluh
naopak představuje dluh, jehož splatnost je podřízená jiným závazkům dlužníka. Jedná se o situace, kdy pohledávky banky mají prioritu při splácení před pohledávkami podřízených věřitelů. Lze přitom konsta

Související dokumenty

Aktuality

Transferové ceny

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů