Novinky v oblasti daní z příjmů fyzických osob pro rok 2023 a komplexní příklad s vyplněným daňovým přiznáním

Vydáno: 4 minuty čtení

Jako každý rok čeká daňové poplatníky z příjmů fyzických osob několik změn. Nejpodstatnější změny jsou vyobrazeny v tomto článku, nejedná se o jejich veškerý výčet, ale pouze o ty, které se dotýkají většiny poplatníků. Nejzásadnější změnou, která byla do daňových zákonů implementována s účinností od počátku roku 2023, je navýšení maximálního limitu příjmů pro možnost účasti na tzv. paušální dani. Nedošlo pouze ke změně limitu, ale i k roztřídění poplatníků do pásem dle výše jejich příjmů. Další, na první pohled nevýraznou změnou je výše průměrné mzdy, která se mění pravidelně každý rok a má vliv na progresivní zdanění 23% sazbou daně. V rámci snahy o snížení administrativní zátěže také dochází pro rok 2023 ke změně u povinnosti podání daňového přiznání, kdy byly taktéž navýšeny limity pro povinnost podání daňového přiznání. V rámci reakce na současný světový politický vývoj je nadále možné odečíst hodnotu poskytnutého daru až do výše 30 % základu daně, obdobně se zákonodárce zachoval u mimořádných odpisů, které budou moci poplatníci uplatnit i nadále v roce 2023, i přesto, že mělo být toto zvýhodnění ukončeno ke konci roku 2022. Poslední diskutovanou změnou není ani tak docela změna daňová, ale jedná se o změnu, která ovlivní prakticky veškeré podnikající fyzické osoby. Řeč je o povinném zřízení datových schránek fyzickým osobám podnikatelům. Vzhledem k tomu, že od roku 2022 je prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání při využití elektronického podání přiznání, bude mít tato změna vliv na všechny subjekty, kteří neměli zřízenou datovou schránku dobrovolně a nově budou mít povinnost podávat přiznání elektronicky.

 

Novinky v oblasti daní z příjmů fyzických osob pro rok 2023 a komplexní příklad s vyplněným daňovým přiznáním
Bc.
Michal
Dvořák
 
Zvýšení průměrné mzdy
Každoroční zvýšení průměrné mzdy má velký vliv i na daňové poplatníky. Již druhým rokem je zavedena 23% progresivní sazba daně, která je přímo navázaná na průměrnou mzdu. Progresivní sazba se uplatňuje až na příjmy, které překročí 48násobek průměrné mzdy, pro rok 2022 byla tato výše stanovena na 1 867 728 Kč. Pro rok 2023 bude 48násobek průměrné mzdy ve výši 1 935 552 Kč. Je důležité si uvědomit, že v daňovém přiznání, které budou poplatníci podávat v první polovině roku 2023, bude uplatněn stále limit pro rok 2022 ve výši 1 867 728 Kč a zvýšení limitu na částku 1 935 552 Kč bude „použito“ až při podání přiznání k dani z příjmů za rok 2023, což bude v první polovině roku 2024. Průměrná mzda ovlivňuje i jiné aspekty, konkrétně minimální výši vyměřovacích základů na sociální a zdravotní pojištění. Navýšení průměrné mzdy zvýšilo tedy i tyto odvody. Pro rok 2023 je stanovena minimální měsíční záloha na sociální pojištění na 2 944 Kč a na zdravotní pojištění na 2 722 Kč (počítáno pro OSVČ – hlavní činnost).
 
Výše paušální daně pro OSVČ
Velmi podstatná změna čeká daňové poplatníky v roce 2023 v oblasti paušální daně. Došlo k navýšení maximálního limitu příjmů pro vstup do režimu paušální daně, a to na 2 000 000 Kč. Dále budou nově poplatníci rozděleni do tří pásem s ohledem na jejich výši příjmů a výdajový paušál, který by uplatnili, pokud by nebyli registrováni do paušální daně. Výše uvedené bylo zakotveno