Jak s platbami ve zdravotním pojištění?

Vydáno: 12 minut čtení

Plátci pojistného jsou ve zdravotním pojištění (kromě státu):

  • hromadní plátci pojistného, tj. zaměstnavatelé, platící pojistné za sebe a za své zaměstnance,
  • samoplátci, mezi které řadíme osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů.

 

Jak s platbami ve zdravotním pojištění?
Ing.
Antonín
Daněk
 
Zaměstnavatelé a minimální vyměřovací základ
Pro zaměstnavatele je v souvislosti s placením pojistného prioritní povinností dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ 17 300 Kč při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc.
Toto minimum naopak nemusí být dodrženo v těchto situacích:
zaměstnanec má ještě jiného zaměstnavatele, který potvrzením doloží, že za něj odvádí pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu;
zaměstnanec v jiném zaměstnání dosáhne příjmu, který v součtu zajistí dodržení minimálního vyměřovacího základu – zaměstnavatelé si navzájem dokladují výši příjmu v daném měsíci a žádný z nich neprovádí dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu;