Nový rok 2023 s sebou přináší i celou řadou legislativních novinek, které by neměly uniknout vaší pozornosti...

Vydáno: 13 minut čtení

Cílem tohoto článku je poskytnout přehled vybraných právních novinek týkajících se především podnikatelské sféry, které platí v roce 2023 a které by vám rozhodně neměly uniknout.

Nový rok 2023 s sebou přináší i celou řadou legislativních novinek, které by neměly uniknout vaší pozornosti…
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 – Rödl & Partner Tax, k. s.
 
Novinky v daňové oblasti
1.
Dlouhou dobu, a tedy velmi zažitá, byla hranice obratu pro následnou registraci k dani z přidané hodnoty a statutem plátce daně. Od roku 2023 však již tato hranice ve výši 1 mil. Kč neplatí. Česká republika dostala výjimku od Evropské unie a díky zrychlenému legislativnímu procesu byl novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje zvýšení hranice pro povinnou registraci z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.
2.
Další změnou v oblasti DPH je pak snížení pokut u kontrolního hlášení u plátců DPH, kteří jsou fyzickými osobami nebo společnostmi s ručením omezeným s jedním společníkem. Zároveň bude Finanční správa ČR automaticky promíjet i jednu pokutu za nesplnění povinností v souvislosti s kontrolním hlášením ve výši 10 000 Kč ročně namísto nynější pokuty ve výši 1 000 Kč.
3.
V případě lhůty pro reakci na výzvu k podání následného kontrolního hlášení se tato zvyšuje ze současných 5 pracovních dní na 17 dní ode dne dodání výzvy pro doručení do datové schránky.
4.
Po několika letech dochází také ke změnám u povinnosti podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kde dle