Benefity pro zaměstnance ve státní správě - 1. část

Vydáno: 19 minut čtení

Ve státní správě je základním zdrojem benefitů pro zaměstnance fond kulturních a sociálních potřeb. Není to jediná možnost, jak poskytnout kromě mzdy, resp. platu zaměstnancům další prospěch nebo výhodu, kterou jiní zaměstnanci nemají. Je to jistý zdroj benefitů, který tvoří organizační složky státu a příspěvkové organizace bez ohledu na svůj výsledek hospodaření. Základní příděl do fondu je ve výši 2 % ročního objemu mezd (platů). Jedná se o peněžní fond, takže na samostatný běžný účet FKSP se skládají peníze z příslušné kapitoly státního rozpočtu nebo příspěvku zřizovatele. Fond nabízí značný rozsah oblastí, kde z něj lze uhradit náklady a širokou škálu titulů, na které je možné přispět.

Benefity pro zaměstnance ve státní správě – 1. část
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
 
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rozpočtová pravidla (zákon č. 218/2000 Sb. a zákon č. 250/2000 Sb.) nařizují organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím, bez ohledu na to, kdo je zřizuje,
povinně vytvořit
za účelem sociálního poslání, ale také kulturního a sportovního vyžití a prohloubení odpočinku, posílení zdravotní péče o zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a důchodce
fond kulturních a sociálních potřeb
(dále též „FKSP“ nebo „fond“).1) Jedná se o fond peněžní a striktně účelový.
 
Vykazování peněžních prostředků
Peněžní prostředky
fondu vede účetní jednotka odděleně na samostatném bankovním účtu s tím, že případné výnosové úroky nejsou příjmem tohoto účtu, poplatky spojené s vedením účtu nejsou podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále též „vyhláška o FKSP“ nebo „vyhláška o fondu“) výdajem fondu. Z tohoto důvodu musí být úrokový příjem připsaný na běžný účet FKSP převeden na běžný účet a výdaj související s poplatky na běžném účtu FKSP zaplacen (převeden) z běžného účtu. To samozřejmě lze nastavit i ve smlouvě s bankou.
V případě příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky (dále též „ÚSC“) je možné tyto prostředky vést jak u tuzemských bank, tak i u poboček zahraničních bank. V případě organizačních složek státu (dále též „OSS“) a státních příspěvkových organizací jsou možnosti více omezené, prostředky je možné vést výhradně v České národní bance na účtech podřízených státní pokladně.
Peněžní prostředky na běžném účtu FKSP musí odpovídat částce na fondu kulturních a sociálních potřeb s výjimkou poskytnutých peněžních prostředků formou
zápůjček
. Tyto prostředky se účtují jako úbytek peněžních prostředků a pohledávka za příslušným zaměstnancem. Nedochází tedy k pohybu účtu 412-Fond kulturních a sociálních potřeb. Naopak v případě, kdy si například zaměstnanec zapůjčí za úplatu