Mezinárodní výměna informací pohledem správce daně: Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, o správní spolupráci v oblasti daní COM (2022) 707 (Směrnice DAC 8)

Vydáno: 16 minut čtení

Evropská komise představila dne 8. 12. 2022 návrh Směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU , o správní spolupráci v oblasti daní. Návrh se týká nových pravidel daňové transparentnosti, která se mají vztahovat na všechny poskytovatele služeb zprostředkovávající transakce s kryptoaktivy pro zákazníky v EU. Tato nová aktualizace (označovaná také jako „DAC 8“) by doplnila Nařízení o trzích s kryptoaktivy, upravující podmínky přístupu na trh EU s kryptoaktivy a pravidla proti praní špinavých peněz.

Mezinárodní výměna informací pohledem správce daně: Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, o správní spolupráci v oblasti daní COM (2022) 707 (Směrnice DAC 8)
Ing.
Jaroslav
Dombrowski,
Gabriela
Buchtová
 
Úvodem
V posledních letech se Evropská unie zaměřila na boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a také na zvyšování transparentnosti v této oblasti. Značného pokroku bylo dosaženo zejména v oblasti výměny informací, a to na základě řady provedených změn směrnice o správní spolupráci (DAC).
Doposud byla Směrnice Rady 2011/16/EU, ze dne 15. 2. 2011, o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS, která stanovuje rámec pro správní spolupráci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti daní, několikrát upravena, a to níže uvedenými iniciativami:
směrnicí Rady 2014/107/EU, ze dne 9. 12. 2014 (DAC 2), pokud jde o automatickou výměnu informací o finančních účtech mezi členskými státy na základě společného standardu OECD pro oznamování (CRS), v němž se nařizuje automatická výměna informací o finančních účtech nerezidentů,
směrnicí Rady (EU) 2015/2376, ze dne 8. 12. 2015 (DAC 3), pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací o předběžných daňových rozhodnutích s přeshraničním prvkem,
směrnicí Rady (EU) 2016/881, ze dne 25. 5. 2016 (DAC 4), pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací mezi daňovými orgány ohledně podávání zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR),