Uplatňování slevy na silniční dani

Vydáno: 5 minut čtení

V minulém roce byla v oblasti silniční daně provedena řada změn za účelem jejího zjednodušení a mnoho daňových subjektů přestalo být jejími poplatníky. V zákoně č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, (dále jen „zákon o dani silniční “), však stále existují některá ustanovení, která nejsou výkladově jasná a dle našich zkušeností bývají i předmětem nepříjemných a zdlouhavých daňových kontrol. Jedním z těchto ustanovení je i § 12 zákona pojednávající o slevě na dani u kombinované dopravy, zejména pak text uvedený v jeho odstavci 1 písm. a).

Uplatňování slevy na silniční dani
Ing.
Karel
Raiser
 
Definice
Abychom blíže objasnili obsah problému, musíme nejprve definovat používané pojmy. Podle ČSN 269375 se za kombinovanou dopravu považuje intermodální přeprava, kdy převážná část trasy se uskutečňuje po železnici, vnitrozems

Související dokumenty

Články

Daň silniční po novele

Zákony

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční