Termínované vklady a spořicí účty v účetnictví a rozpočtu obcí - úvaha o systému

Vydáno: 19 minut čtení

Následující článek se věnuje aktuálnímu tématu zhodnocování volných peněžních prostředků formou termínových vkladů a spořicích účtů a s tím související problematikou schvalování a rozpočtování vkladů. Článek obsahuje úvahy o správném nastavení účtování a vykazování vkladů.

Termínované vklady a spořicí účty v účetnictví a rozpočtu obcí – úvaha o systému
Ing.
Ivana
Schneiderová
 
Co je to termínovaný vklad
V bankovní terminologii nabídek produktů najdeme tyto definice:
Spořicí účet je bankovní účet.
Jeho hlavním účelem je shromažďování finančních prostředků, které
klient
pomocí svého spoření poskytuje bance. Odměnou za omezené možnosti využití vložených prostředků banka poskytuje vyšší úročení než u běžných účtů.
Termínované bankovní účty neboli termínované vklady (dále také „TV“) patří ke zvláštnímu druhu spořicích účtů.
Mezi jejich hlavní rysy patří fixní úroková sazba a sjednání na pevně stanovenou dobu. Po stanovenou dobu peníze budou úročeny pořád stejně vysokým úrokem.
 
Účtování termínovaných vkladů a spořicích účtů – současný stav
 
Spořicí účty
O spořicích účtech, které bývají likvidní obdobně jako běžné účty, účtujeme jako o dalším základním běžném účtu (dále i „ZBÚ“), tzn. používáme odlišnou analytiku účtu
231.
Převody mezi ZBÚ a spořicím účtem se účtují přes konsolidační položky 4134 a 5345 (par. 6330) bez nutnosti rozpočtování (konsolidační položky 4134 a 5345 se rozpočtují jen ve vztahu k peněžním fondům). Zhodnocení je klasickým úrokem (účet 662, par. 6310, pol. 2141).
Poznámka:
V praxi účtujeme jako o dalším ZBÚ většinu bankovních nástrojů nazvaných jako spořicí účty, ale nedá se říci, že jsou plně likvidní jako běžné účty. Často se musí stejně jako u termínovaných vkladů podat výpověď a předčasné výběry z účtů jsou někdy také pod určitými sankcemi stejně jako u termínovaných vkladů.
 
Termínovaný vklad (TV)
Rozlišujeme termínované vklady krátkodobé (se splatností do jednoho roku) a dlouhodobé (se splatností nad jeden rok):
 
Krátkodobý TV
Účtování a zachycení v rozpočtu:
výdaj ze ZBÚ účtujeme MD 262/D 231 pol. 8118,