Daň z nemovitých věcí aneb jak a kde nalézt správné informace pro její správné stanovení, zejména pak jak se vyznat v evidenci katastru nemovitostí

Vydáno: 16 minut čtení

V poslední době několika týdnů jsme svědky takřka denní tiskové masáže o záměru naší vlády zvýšit daň z nemovitých věcí. Ano, vláda České republiky na doporučení Národní ekonomické rady skutečně otevřeně ústy ministra financí pana Stanjury proklamuje záměr zvýšit daň z nemovitých věcí, tedy například mimo jiné i bytů či chat v osobním vlastnictví, ale i dalších objektů pro různé druhy podnikatelského využití. Cílem tohoto mého článku není tentokrát odpovědět na otázku, zda je tato cesta správná, ale spíše jakým způsobem do budoucna co nejlépe využít dostupných informací, zejména pak v rámci evidence v katastru nemovitostí tak, abychom byli schopni výši daně z nemovitých věcí správně stanovit, a tím se nejen vyhnout případným rizikům doměrků ze strany správce daně, ale na druhé straně také zbytečně takříkajíc tuto daň nepřeplácet.

 

Daň z nemovitých věcí aneb jak a kde nalézt správné informace pro její správné stanovení, zejména pak jak se vyznat v evidenci katastru nemovitostí
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 - Rödl & Partner Tax, k. s.
Pojďme se tedy blíže podívat, co všechno nám evidence katastru nemovitostí nabízí, jaké a především jakým způsobem ty které informace pro správné stanovení daně získat a dále také interpretovat.
Při svém posouzení jsem primárně vycházel z těchto níže uvedených právních předpisů:
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZoDzNV“),
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KZ“),
vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální vyhláška“),
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“),
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“),
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích („ZoPK“).
 
Katastr nemovitostí
Proč je evidence katastru nemovitostí důležitá, si lze jednoznačně p