Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kterým byla v roce 2023 zřízena datová schránka ze zákona

Vydáno: 1 minuta čtení

Poplatníkům, kterým byla ze zákona v roce 2023 zřízena datová schránka, zašle Finanční správa do této datové schránky informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023. Těmto poplatníkům proto již nebude Česká pošta doručovat složenku (poštovní poukázku A).

 

Finanční správa upozorňuje poplatníky, kterým byla ze zákona v roce 2023 zřízena datová schránka, že místo poštovních poukázek doručovaných Českou poštou jim bude informace pro placení daně na rok 2023 zaslána do datové schránky. Pro tento účel není rozlišován typ datové schránky, což je v souladu s dlouhodobou praxí. Informace bude obsahovat údaje shodné s těmi, které jsou standardně předtištěny na poštovních poukázkách, tedy výši stanovené daně, výši nedoplatku či přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu.

Poplatníci, kteří preferují jiný způsob komunikace, případně nedisponují přihlašovacími údaji do datové schránky, se ohledně informace o výši jejich daně mohou obrátit na místně příslušného správce daně.

Pro účely daně z nemovitých věcí na rok 2024 si poplatníci mohou u místně příslušného správce daně dohodnout jiný způsob zasílání údajů pro placení daně, například e-mailem, či mohou požádat o úhradu daně prostřednictvím SIPO. 

Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2023