Legislativní novinky k 27. 4. 2023

Vydáno: 6 minut čtení

Dostává se Vám do rukou nové číslo časopisu Účetnictví v praxi s obvyklým úvodníkem přinášejícím přehled novinek v účetní a daňové oblasti za uplynulý měsíc. Při přípravě příspěvku, lehce pod aktuálním tlakem okolností, jsme poprvé zkusili využít možností umělé inteligence a s její pomocí připravit obsah podkapitoly Legislativní novinky vážně nevážné. Přejeme zajímavé čtení.

Legislativní novinky k 27. 4. 2023
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Nové možnosti pro osoby vykonávající přeshraniční práci na dálku (tzv. telework)
Dnem 1. 3. 2023 vstoupily v účinnost nové rámcové dohody uzavřené mezi Českou republikou a Německem a Českou republikou a Rakouskem týkající se osob, které vykonávají obvyklou přeshraniční práci na dálku. Tyto dohody stanovují na právním základě nařízení ES č. <