Zdanění a fungování svěřenského fondu v České republice

Vydáno: 13 minut čtení

 

 

Zdanění a fungování svěřenského fondu v České republice
Ing.
Michal
Dvořák
V prvé řadě je důležité si definovat, jakým způsobem se svěřenským fondem z daňového a právního hlediska zacházet. Svěřenský fond totiž nemá právní osobnost, nejedná se tedy o obchodní korporaci, i přesto, že je v praxi zvykem se s tímto názorem setkávat. Aby bylo možné fungování svěřenského fondu uchopit i daňově, je tomuto institutu, který je v ČR znám přibližně 10 let, tedy od nového Občanského zákoníku z roku 2012, přiřazena fikcí právní subjektivita sloužící pro daňové účely.
V důsledku přidělení svěřenskému fondu právní osobnosti fikcí, je možné svěřenský fond uchopit z daňového hlediska poměrně snadno. Jak již však bývá zvykem, i u tohoto institutu nastávají výjimky. Základní povinnosti svěřenskému fondu určuje Daňový řád, jedná se například o registrační povinnost a také o povinnost následovat ustanovení hmotně právních předpisů, jakými jsou například zákon o dani z příjmů,