Uplatnění dvou sazeb daně z příjmů u fyzických osob

Vydáno: 17 minut čtení

Současně se zrušením superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně v zákonu o daních z příjmů zákonem č. 609/2020 Sb. , s účinností od 1. 1. 2021 došlo k témuž datu k zavedení dvou sazeb daně z příjmů fyzických osob. Jedná se o nově zavedenou progresivní daň se sazbou 23 %. Ukážeme si, jak se tato progresivní daň uplatní v rámci roku 2023 a jak se jí může poplatník úspěšně vyhnout.

Uplatnění dvou sazeb daně z příjmů u fyzických osob
Ing.
Ivan
Macháček
 
Princip dvou sazeb daně z příjmů fyzických osob
Na základě znění § 16 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), jsou při stanovení daně z příjmů fyzických osob uplatňovány dvě sazby daně:
sazba daně 15 %, která se uplatní pro část základu daně do výše 48násobku průměrné mzdy,
a sazba daně 23 %, která se uplatní pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy.
Průměrná mzda
pro účely daní z příjmů je definována v § 21g odst. 2 ZDP, a to jako průměrná mzda stanovená podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Pro zdaňovací období 2023 se vychází z nařízení vlády č. 290/2022 Sb., kde je uveden všeobecný vyměřovací základ 38 294 Kč a přepočítací koeficient 1,0530 Kč. Průměrná mzda za rok 2023 tedy činí 40 324 Kč a rozhraní výše základu daně pro uplatnění sazeb daně 15 % a 23 % činí 40 324 Kč × 48 = 1 935 552 Kč.
Vývoj výše základu daně v Kč pro uplatnění progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob letech 2021 až 2023
Údaj
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
nařízení vlády
381/2020
356/2021
290/2022
průměrná mzda
35 441
38 911
40 324
sazba daně 15 %
do výše 1 701 168
do výše 1 867 728
do výše 1 935 552
sazba daně 23 %
nad výši 1 701 168