Obchodování platných a neplatných mincí z drahých kovů z pohledu DPH

Vydáno: 19 minut čtení

Cílem tohoto článku je analyzovat problematiku obchodování s mincemi vyrobenými z drahých kovů a nabídnout právní názor a řešení, spočívající v určení korektního daňového režimu. Pomíjeny jsou mince vyrobené ze zlata, neboť investiční zlato (vč. zlatých mincí), které splňuje zákonem předepsané podmínky, spadá pod zvláštní režim pro investiční zlato dle § 92 zákona o DPH , a proto je obchodování s ním osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně. 1)

 

Obchodování platných a neplatných mincí z drahých kovů z pohledu DPH
Mgr.
Vlastimil
Jandásek
Odvolací finanční ředitelství
 
1. Úvod
Na internetových stránkách Finanční správy2) byla dne 22. 5. 2023 zveřejněna informace ohledně uplatňování správné sazby DPH při obchodování s platnými a neplatnými mincemi vyrobenými z drahých kovů, vyjma zlata. Současné poznatky Finanční správy mají nasvědčovat tomu, že některé subjekty při obchodování s platnými a neplatnými mincemi vyrobenými z drahých kovů uplatňují zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi dle § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). V případě tohoto režimu je základ daně pro odvod DPH stanoven pouze z rozdílu mezi prodejní cenou a pořizovací cenou předmětného zboží. Finanční správa tento postup uplatňování DPH u předmětného zboží považuje za nesprávný a má za to, že plátci DPH, obchodující s mincemi, které byly vyrobeny z drahých kovů (jinými než zlatými), by měli uplatňovat běžný režim zdanění.
 
2. Právní základ
Principiálně jde o otázku, zda lze při prodeji mincí vyrobených z drahých kovů uplatnit
zvláštní režim
podle § 90 zákona o DPH,
nebo je nutné při výpočtu základu daně uplatňovat běžný režim zdaněn&i