Prodej zboží z ČR do jiného státu

Vydáno: 19 minut čtení

Dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani může být od daně z přidané hodnoty osvobozené. Prodej zboží na dálku bude zpravidla podléhat režimu jednoho správního místa. Pokud se použije zvláštní režim, předchozí uvedené neplatí. Cílem následujícího článku je proto seznámení se s pravidly při prodeji zboží do jiného státu, abychom je následně uměli správně v praxi aplikovat.

Prodej zboží z ČR do jiného státu
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic
 
Když zboží dodává neplátce
Osoba povinná k dani se sídlem v České republice se dodáním zboží do jiného státu nestane identifikovanou osobou ani plátcem, tedy s výjimkou, že by se jednalo o dodání, kterým by překročila obrat pro povinnou registraci ve výši 2 000 000 Kč. Pak by se stala plátcem od prvního dne druhého měsíce po tomto dodání.
Příklad 1
Čerstvě založená s. r. o. se sídlem v Liberci, která není plátcem DPH, prodala 8. 9. do Německa dřevo v hodnotě 2 100 000 Kč. Tento prodej nevykáže česká s. r. o. v přiznání k dani z přidané hodnoty, protože v okamžiku prodeje není plátcem. Tím se stane až 1. 11., neboť to je první den druhého měsíce po překročení obratu pro povinnou registraci. Pokud uskuteční v září nebo říjnu tato s. r. o. další prodej dřeva, bude opět bez DPH, protože v tu dobu bude stále neplátcem.
Příklad 2
Pan Zahrádka má živnost na pletení košíků. Není plátcem DPH, ale příležitostně dodává košíky i do obchůdků na německé straně Šumavy. Jeho roční obrat se pohybuje kolem 800 000 Kč, takže je daleko pod hranicí povinné registrace k DPH. Prodej košíků do obchůdků v Německu bude z pohledu pana Zahrádky bez DPH.
Do obratu 2 000 000 Kč pro povinnou registraci se počítají jak prodeje do jiného členského státu, tak do třetích zemí a nezáleží na tom, zda je kupující registrovaný ve svém státě k dani z přidané hodnoty nebo zda je osobou povinnou k dani, nebo privátní osobou nepovinnou k dani. Přeshraniční dodání zboží od českého neplátce je jen položkou započítávanou do obratu 2 000 000 Kč pro vznik budoucí regist