Praktické dopady konsolidačního balíčku na nemovité věci od 1. 1. 2024

Vydáno: 9 minut čtení

Jaké praktické dopady by s sebou mohly přinést zvažované úpravy daní v oblasti nemovitostí? Konsolidační ozdravný balíček obsahuje a nabízí bezesporu celou řadu změn a úprav. Takzvaný ozdravný balíček čítá bezmála 60 opatření, přičemž jeho hlavním cílem je pozitivní ovlivnění salda rozpočtu v příštích dvou letech v celkovém rozsahu až 150 mld. Kč. Legislativní znění konsolidačního balíčku se neustále aktualizuje a pozměňuje, nicméně stále se blíží finálnímu schválení. Cílem vlády je snížení deficitu veřejných financí z letošních 3,5 % HDP až na odhadovaných 1,8 % HDP v roce 2024 a 1,2 % HDP v roce 2025. 

Praktické dopady konsolidovaného balíčku na nemovité věci od 1. 1. 2024
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 – Rödl & Partner Tax, k. s.
My se pojďme podívat na jeho vybraná opatření, a to zejména s ohledem na jejich možné dopady do oblasti trhu nemovitostí v České republice.
 
Plánované novinky v dani z nemovitých věcí od 1. 1. 2024
Asi tou nejvíce proklamovanou změnou by měla být novela zákona o dani z nemovitých věcí, kterou Ministerstvo financí připravilo a do vnějšího připomínkového řízení odeslalo již koncem minulého roku. Tato novela obsahuje celou řadu dílčích změn, jejichž navrhovaná účinnost u většiny z nich je právě k 1. 1. 2024.
Aktuálně se počítá a jsou plánovány tyto legislativní změny:
upřesnění definice „stavebního pozemku“,
upřesnění definice „zpevněných ploch pozemků“,

Související dokumenty

Články

Daň z nemovitých věcí 2023