Aplikace eDoklady a digitalizace průkazů totožnosti

Vydáno: 16 minut čtení

Chcete začít používat digitální občanský průkaz v mobilní aplikaci eDoklady, ale nevíte, jak na to? Základní fungování dematerializovaného průkazu, resp. jeho digitální kopie (stejnopisu), popíšu právě v tomto článku. Finální krok k úplné dematerializaci osobních dokladů v ČR přinesla novela zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby (ZPDS). Schválená novela tohoto zákona, nazývaného také "digitální ústava", umožňuje předložit prostřednictvím aplikace eDoklady digitální kopii průkazu namísto jeho materiální podoby. V této chvíli se možnost pořídit digitální stejnopis týká pouze občanského průkazu a prokazovat se lze jen na některých ústředních správních úřadech. Od července 2024 se ale možnost prokazování rozšíří na další orgány veřejné moci a od 1. ledna 2025 i na soukromé osoby, kterým je ukládána povinnost ověřovat totožnost předložením průkazu. Diskutuje se v této souvislosti o tom, zda tato povinnost zahrnuje i povinné osoby podle AML zákona.

 

Aplikace eDoklady a digitalizace průkazů totožnosti
Milan
Vodička,
daňový poradce, vedoucí Sekce IT KDP ČR, člen TTC Europe
Motto:
Když nevíš, kam pluješ, není pro Tebe žádný vítr příznivý.
Seneca
Legislativa
V současné době je v České republice pro danou oblast klíčovým zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, který nahradil předchozí zákon z roku 1999. Obsahem uvedeného legislativního předpisu je kompletní úprava tohoto osobního dokladu včetně práva na jeho získání, způsoby a náležitosti žádosti, vydání a převzetí, evidence, doby platnosti i rozsah obsažených údajů a dat. V úvodních ustanoveních zákona je v § 2 definován občanský průkaz nejen jako veřejná listina, kterou držitel prokazuje svou totožnost, ale také jako:
„prostředek umožňující uložení nebo užití dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci držitele občanského průkazu nebo pro jiné elektronické úkony (dále jen ‚data pro elektronické využití občanského průkazu‘)“.
Úpravu cestovních dokladů, včetně biometrických údajů obsahuje zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, podoba řidičských průkazů vyplývá z vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, kde je mj. v § 1 odst. 6 uvedeno, že:
„na zadní straně řidičského průkazu je vyhrazeno místo pro datový čip“.
Ovšem finální krok k úplné dematerializaci (nejen) občanských průkazů v ČR přinesla až novela z