Ověřování zprávy o udržitelnosti

Vydáno: 9 minut čtení

V rámci vykazování nefinančních informací, respektive informací o udržitelnosti, dochází k zásadní změně, nejen co se týče rozsahu působnosti a obsahového vymezení informací. Za jednu ze zásadních změn lze považovat i otázku ověření těchto informací. Zatímco v případě nefinančních informací uváděných v souladu se směrnicí NFRD se auditor pouze vyjádřil, že nefinanční informace byly vypracovány a uvedeny ve výroční zprávě, případně byla vypracována samostatná zpráva, tak v případě zprávy o udržitelnosti dochází již k věcnému/faktickému ověření vykazovaných informací. Zákon o auditorech , který částečně transponuje požadavky směrnice CSRD , navíc upravuje požadavky na ověření této zprávy, přičemž ověřování této zprávy by mělo být standardizováno. Podle zákona o auditorech může zprávu o udržitelnosti ověřovat pouze auditor nebo auditorská společnost splňující požadavky zákona o auditorech . Ověření zprávy o udržitelnosti je součástí auditorské činnosti.

Ověřování zprávy o udržitelnosti
Hana
Kubcová
Václav
Tittelbach
Zpráva o udržitelnosti je samostatnou částí výroční zprávy, proto by se dalo předpokládat, že ten samý
auditor
, který ověřuje účetní závěrku a výroční zprávu, bude automaticky ověřovat i zprávu o udržitelnosti a tedy, že součástí výroku auditora je i vyjádření se ke zprávě o udržitelnosti. Ve skutečnosti tomu tak být nemusí. Ověřování účetní závěrky a výroční zprávy (bez zprávy o udržitelnosti) a zprávy o udržitelnosti je od sebe odděleno. Na každou část se budou aplikovat jiné požadavky na ověření, včetně standardů. Zpráva o udržitelnosti tedy může být ověřena stejným auditorem, který ověřuje účetní závěrku a část výroční zprávy, anebo se ověření zprávy o udržitelnosti může ujmout jiný
auditor
. Postupem času lze ale předpokládat, že se i v rámci auditorské profese vyčlení samostatná specializace na ověřování zpráv o udržitelnosti. Především z důvodu, že se v případě udržitelného reportingu jedná o velmi rozsáhlou problematiku, která bude časem získávat na důležitosti. Za stávající situace může být vydána:
jedna zpráva