Počátek běhu lhůty pro uložení sankce podle zákona o cenách

Vydáno: 6 minut čtení
Počátek běhu lhůty pro uložení sankce podle zákona o cenách
Milan
Podhrázký
Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. září 2012, čj. 7 Afs 14/2011-115, www.nssoud.cz
K předpisům: