Zdanění příjmu komitenta

Vydáno: 6 minut čtení
Zdanění příjmu komitenta
Milan
Podhrázký
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. května 2012 , čj. 5 Afs 23/2011-109 , www.nssoud.cz
K předpisům: