Soudní přezkum výzvy k poskytnutí součinnosti k výkonu správy spotřební daně

Vydáno: 4 minuty čtení
Soudní přezkum výzvy k poskytnutí součinnosti k výkonu správy spotřební daně
Milan
Podhrázský
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. listopadu 2010, čj. 8 Afs 51/2010-60, www.nssoud.cz
K předpisům: