Novela zákona o dani z nemovitých věcí a další zajímavosti ze zdanění vybraných nemovitých věcí na rok 2021

Vydáno: 12 minut čtení

V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku, který jsme uveřejnili v časopisu DHK č. 5/2021. Pokračujeme ve výkladu novely zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí a další zajímavosti ze zdanění vybraných nemovitých věcí na rok 2021
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 – Rödl & Partner Vorlíčková Tax, s.r.o.
 
Další vybrané nemovité věci ve světle ZoDzNV
 
Osvobození pozemků veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť dle § 4 odst. 1 písm. l) ZoDzNV
Některé druhy pozemků však nejsou v katastru nemovitostí uvedeny tak podrobně, jak je pro daňové účely vyžadováno. Charakteristiky druhů pozemků jsou popsány v příloze k vyhlášce č. 190/1996 Sb., provedení zákona o zápisech vlastnických práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášek č. 179/1998 Sb., Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o zápisech věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 113/2000 Sb., změna prováděcí vyhlášky o zápisech věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a č. 163/2001 Sb., změna prováděcí vyhlášky o zápisech vlastnických práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a to ve způsobu využití pozemku.
Ze