Daň z příjmů fyzických osob od 1. 1. 2018

Vydáno: 12 minut čtení
Daň z příjmů fyzických osob od 1. 1. 2018
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling
Ph.D.
Rok 2017 byl velmi bohatý na novely zákona o daních z příjmů1). Bohužel však častá novelizace tohoto zákona v situaci, kdy některé novely nabývají účinnosti již v průběhu zdaňovacího období, rozhodně nepřispívá k přehlednosti v oblasti zdaňování příjmů nejen fyzických osob. Již několik let se snažím čtenáře upozornit na obsah jednotlivých novel s vazbou na daň z příjmů fyzických osob. Nejinak tomu bude i pro rok 2018, kdy upozorním na novely zákona o daních z příjmů, jejichž účinnost zasahuje právě do roku 2018. Vzhledem k podzimním volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nelze v tuto chvíli spolehlivě posoudit, zda ještě v průběhu roku 2018 bude schválena nějaká další novela zákona o daních z příjmů, která by svou účinností zasahovala právě do roku 2018, protože řada sněmovních tisků, které obsahovaly mimo úpravy jiných právních předpisů i novelu zákona o daních z příjmů, nebyla do konce volebního období před podzimními volbami projednána. Příspěvek je tedy již tradičně zaměřen pouze na ty novely zákona o daních z příjmů s vlivem na zdanění příjmů fyzických osob od 1. 1. 2018, které již byly schváleny a
byly publikovány
ve Sbírce zákonů.
Na závěr tohoto příspěv