Zahraniční zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost z Německa, chce zaměstnat českého občana s tím, že bude pracovat ze svého bydliště v ČR. Jedná se o práci přes internet. Bude tedy daňovým rezidentem ČR (pobyt v Německu se předpokládá jen 12 dnů za rok). Vzhledem k tomu, že společnost zde nemá žádnou pobočku ani registraci, bude muset zaměstnanec asi odvádět daň z příjmu sám. A jak to bude se zdravotním a sociálním pojištěním? To bude pojištěn zdravotně i sociálně v Německu dle německých zákonů? Co na to česká zdravotní pojišťovna?

Zahraniční zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění
Ing.
Marta
Ženíšková,