Změny v oblasti zdanění veřejně prospěšných poplatníků

Vydáno: 15 minut čtení

V následujícím příspěvku bych chtěl upozornit na změny v oblasti zdanění veřejně prospěných poplatníků, které přinesl zákon č. 170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tento zákon nabyl účinnosti k 1. 7. 2017 a do zdanění veřejně prospěšných poplatníků přinesl některé významné změny, které jsou ale většinou aktuální až pro zdaňovací období roku 2018, resp. přesněji pro zdaňovací období započaté po 30. 6. 2017.

Změny v oblasti zdanění veřejně prospěšných poplatníků
Ing.
Zdeněk
Morávek
daňový poradce
Stručně zrekapitulujme, že přijatý zákon obsahuje rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), dále stručnou změnu zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (zákon č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a také poměrně rozsáhlou novelu zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Součástí změn je také změna zákona o místních poplatcích (zákon č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákona o správních poplatcích (zákon č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Novelizován je také daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákon č. 35