Novela zákona o dani silniční od 1. 6. 2017

Vydáno: 7 minut čtení

Dne 3. 3. 2017 nabyl platnosti zákon č. 63/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb. , o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a další související zákony. Byl zveřejněn v částce č. 21/2017 Sb. a nabývá účinnosti dne 1. 6. 2017. Tento zákon novelizoval zákon č. 56/2001 Sb. , zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, zákon č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích a zákon č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen „novela“). V článku se budu věnovat části novely týkající se zákona o dani silniční .

Novela zákona o dani silniční od 1. 6. 2017
Mgr.
Václav
Pikal,
je odborníkem na daň silniční
Zákon o dani silniční ve znění účinném do 31. 5. 2017 se mění takto:
 
Novela - týká se vymezení předmětu daně:
1.
V § 2 odst. 3 se slovo „vozidla“ nahrazuje slovy „nákladní automobily“ a slova „určená výlučně k přepravě nákladů a“ se nahrazují slovy „registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny“.
Znění před novelou:
(3) Předmětem daně silniční jsou v