Ke slevě na manželku (manžela) v ročním zúčtování a daňovém přiznání za rok 2016

Vydáno: 17 minut čtení

V příspěvku se zaměříme na podmínky pro uplatnění slevy na dani na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016.

Ke slevě na manželku (manžela) v ročním zúčtování a daňovém přiznání za rok 2016
Ing.
Ivan
Macháček
je daňovým poradcem
 
Zásady pro uplatnění slevy na dani na manželku (manžela)
Poplatník může v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění anebo v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob uplatnit slevu na dani na manželku (manžela) vymezenou v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP. Slevu na dani na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč ročně lze uplatnit při současném splnění dvou základních podmínek:
-
manželka (manžel) žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,
-
manželka (manžel) nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč.
Pokud je vlastní příjem manželky (manžela) za zdaňovací období vyšší než 68 000 Kč, pak slevu na dani na manželku (manžela) nelze druhým manželem v žádném případě uplatnit. Je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.
Připomínáme, že s účinností od 1. 1. 2014 se podle ustanovení § 21e odst. 3 ZDP pro účely daní z příjmů rozumí manželem (manželkou) také partner podle zákona č. 115/2006 Sb., upravujícího registrované partnerství. Partnerem se rozumí osoba, která uzavřela partnerství.
Sleva na manželku, vymezená v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, se tedy vztahuje i na partnera. Slevu podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP však nelze uplatnit na přítelkyni nebo přítele bez uzavření manželství mezi dvěma osobami odlišného pohlaví nebo bez uzavření registrovaného partnerství mezi osobami stejného pohlaví, i když tato osoba žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti