Dotazy a odpovědi: Elektronická cigareta, její definice a právní úprava

Vydáno: 2 minuty čtení

Přesto, že kouření škodí lidskému zdraví a ohrožuje život člověka, často se mluví nejen o klasických cigaretách, ale také cigaretách „elektronických“. Co to je elektronická cigareta a je nějakým způsobem definována? Je v současné době zakázána reklama na elektronické cigarety?

Elektronická cigareta, její definice a právní úprava
JUDr.
Irena
Fleischmanová
ODPOVĚĎ
Definice elektronické cigarety a náhradní náplně do ní je nově uvedena v § 2 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 100/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 180/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony: elektronickou cigaretou se rozumí výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů prostřednictvím náustku nebo jakákoli součást tohoto výrobku včetně zásobníku, nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku.
Do zákona o regulaci reklamy se doplňuje ustanovení § 3a, které upravuje reklamu na elektronické cigarety a náhradní náplně do nich. Nově se tak zakazuje reklama, jejímž cílem nebo přímým nebo nepřímým účinkem je propagace elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, pokud je šířena prostřednictvím služeb informační společnosti nebo periodického tisku, neperiodických publikací, na letácích, plakátech nebo jiných tiskovinách, s výjimkou publikací, které jsou určeny výlučně profesionálům v obchodě s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich, a publikací, které jsou tištěny a zveřejněny ve třetích zemích, pokud tyto publikace nejsou primárně určeny pro vnitřní trh EU. Jakákoli forma sponzorování akcí, jejichž cílem nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace elektronických cigaret, se zakazuje.