Zákon o daních z příjmů v podmínkách roku 2016 - přehled novel

Vydáno: 10 minut čtení

Rok 2016 je jedním z mála, kdy nebyla přijata „velká“ novela zákona o daních z příjmů . Změny v tomto zákonu k 1.1.2016 však nastaly, byť nejsou nijak zásadní. Jde o několik změn jiných předpisů, které se zákonem o daních z příjmů souvisí a také ho v některých bodech mění. Přehled těchto změn uvádíme dále. Závěrem připojujeme dva návrhy zákonů, které jsou v současné době projednávány v Poslanecké sněmovně. Pokud dojdou na konec legislativního procesu, zákon o daních z příjmů změní. Jejich případné vydání je třeba sledovat ve Sbírce zákonů, legislativní proces pak na www.psp.cz.

Zákon o daních z příjmů v podmínkách roku 2016 - přehled novel
Ing.
Ivana
Pilařová
je daňovou poradkyní
1. Nařízení vlády č. 233/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě
Účinnost: 1.1.2016
Novelizace Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. stanoví minimální mzdu s účinností od 1.1.2016 na hodnotu 9 900 Kč. Pro účely případného skutečného odměňování pak slouží minimální výše zaručené mzdy, která se stanoví následovně podle jednotlivých skupin prací:
 I----------------I-----------------------------------------------------------I I Skupina prací I      Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč       I I----------------I-----------------------------I-----------------------------I I        I    za hodinu v Kč    I    za měsíc v Kč    I I----------------I-----------------------------I-----------------------------I I    1.    I      58,70      I      9 900      I I----------------I-----------------------------I-----------------------------I I    2.    I      64,80      I      10 900      I I----------------I---------------------