Zaměstnavatelé a používání kódů při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění

Vydáno: 17 minut čtení

V následujícím příspěvku se zaměříme na sdělování důležitých informací zaměstnavatelem zdravotní pojišťovně, což přímo souvisí s placením pojistného. Stejného významu je i oznamování počátku a konce období, kdy je za zaměstnance plátcem pojistného stát – tyto informace mají pro zdravotní pojišťovny vliv na pravidelné měsíční nárokování plateb pojistného od státu za tyto tzv. „státní pojištěnce“.

Zaměstnavatelé a používání kódů při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Oznamování příslušných skutečností je řešeno v ustanovení § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), které ukládá povinnosti:
a)
zaměstnavatelům,
kteří oznamují zejména nástup zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení, vznik nebo zánik nároku na zařazení do kategorie osob, za které platí pojistné stát, a změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem,
b)
zaměstnancům,
oznamujícím příslušnou skutečnost zdravotní pojišťovně tehdy, pokud zjistí, že ji zaměstnavatel zdravotní pojišťovně nepostoupil, ačkoliv mu ji zaměstnanec řádně oznámil, nebo za situace, kdy tuto informaci svému zaměstnavateli vůbec nesdělil,
c)
pojištěncům,
kteří oznamují zejména:
-
narození dítěte, (U té zdravotní pojišťovny, u které je v den narození pojištěna jeho matka. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle zákona č. 48/1997 Sb., stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození.)
-
zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti,