Reakce MF ČR na problematické oblasti zákona č. 250/2000 Sb. a rozpočtovou skladbu s komentářem

Vydáno: 12 minut čtení

1) 2) Svaz měst a obcí zaslal v červnu 2016 na Ministerstvo financí dotazy k zákonu č. 250/2000 Sb. a k některým oblastem rozpočtové skladby. MF zaslalo SMO3) počátkem listopadu 2016 odpovědi, které byly na stránkách SMO zveřejněny. S ohledem na vypořádání připomínek 15. novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. 4) došlo k nějakým úpravám, o kterých je třeba odbornou veřejnost včas informovat, a proto mimo jiné vznikl tento článek.

Reakce MF ČR na problematické oblasti zákona č. 250/2000 Sb. a rozpočtovou skladbu s komentářem
Ivana
Schneiderová,
auditorka
Zde uvedená informace o reakci MF na dotazy SMO má části:
A.
Dotazy, odpovědi MF a komentář autora k zákonu č. 250/2000 Sb. v oblasti rozpočtového procesu.5)
B.
Dotazy, řešení problematiky v 15. novele vyhlášky č. 323/2002 Sb., která má být účinná od 1.1.2017, a komentář autora k rozpočtové skladbě.
Vysvětlivky:
text označen [] - citace předpisu
text označen {} - komentáře autorky k dotazům
B. Skupina dotazů směřujících k aplikaci rozpočtové skladby
Úvodní komentář:
Jednalo se o
marginální
dotazy vyvolané nejasnostmi 14. novely rozpočtové skladby.
V této části informace nebudeme uvádět všech