Uvolnění zaměstnance pro výkon veřejné funkce

Vydáno: 9 minut čtení

Obecní zřízení rozlišuje dvě skupiny členů zastupitelstva obce - první skupinu představují ti, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, zatímco druhou skupinu reprezentují zastupitelé, kteří pro výkon této funkce dlouhodobě uvolněni nejsou. Zkráceně lze tedy hovořit o uvolněných a neuvolněných členech zastupitelstva obce.

Uvolnění zaměstnance pro výkon veřejné funkce
JUDr.
Eva
Janečková
Uvolněným členem zastupitelstva obce je takový zastupitel, který:
-
je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn ze svého pracovního poměru na základě pracovněprávních předpisů, anebo
-
před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva obce sice nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkci ve stejném rozsahu jako kterýkoliv jiný dlouhodobě uvolněný zastupitel.
Z výše uvedeného vyplývá, že někteří z uvolněných zastupitelů pracovali v době zvolení v pracovním poměru. Zaměstnavatelé často váhají, jak vyřešit vztah k takovému zaměstnanci, zda je nutné pracovní poměr ukončit, jak je to s placením mzdy nebo platu a jak s placením