Novela č. 273/2013 Sb. k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Vydáno: 23 minut čtení
Novela č. 273/2013 Sb. k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Ing.
Ivana
Schneiderová
auditorka, č. osvč. KAČR 1840
Přehled změn v obsahovém vymezení a převody počátečních stavů
 
Novela 473/2013 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 1) rekapitulace změn v účtech
od 1. 1. 2014
I-----------I-----------I-------------------------I------------I-------------I I Účet 2013 I Účet 2014 I Popis změny I Změna v PS I čl. II I I I I I k1.1.2014 I přechodná I I I I I I ustanovení I I-----------I-----------I-------------------------I------------I-------------I I 02x, 03x I
036
I nový účet - DHM 2) I ano I bod 6 I I I I přeceněný RH 3) I (vyjmutí z I I I I I I 02x nebo I I I I I I 03x) I I I-----------I-----------I-------------------------I------------I-------------I I 01x I
035
I nový účet - DNM 4) I ano I bod 5 I I I I přeceněný RH I (vyjmutí z I I I I I I 01x) I I I-----------I-----------I-------------------------I------------I-------------I I 336 I
337
I nový účet - Zdravotní I ano I bod 9, I I I I pojištění I (vyjmutí z I bod11 I I I I I 336) I I I-----------I-----------I-------------------------I------------I-------------I I 336 I
338
I nový účet - II. pilíř I ano I bod 9, bod I I I I I (vyjmutí z I 11 I I I I I 336) I I I-----------I-----------I-------------------------I------------I-------------I I 351/197 I
377/199
I účet 351 a k němu I ano I x I I I
469/149
I OP 5) 197 zrušeny (při I I I I I I převodu rozdělit na I I I I I I krátkodobé a I I I I I I dlouhodobé) I I I nepovinné I-----------I-----------I-------------------------I------------I-------------I I 352 I
378
I účet 352 zrušen I ano I x I I I 459 I (při převodu rozdělit I I I I I I na krátkodobé a I I I I I I dlouhodobé) I I I nepovinné I-----------I-----------I-------------------------I------------I-------------I I 325 I
378
I účet 325 - změněna I ano I x I I I
459
I obsahová náplň, již jen I I I I I I závazky z dělené I I I I I I správy, ne z kaucí (při I I I I I I převodu rozdělit na I I I I I I krátkodobé a I I I I I I dlouhodobé) I I I nepovinné I-----------I-----------I-------------------------I------------I-------------I
x = převod počátečních stavů není předpisem řešen, ale je potřeba zajistit,
nelze neřešit!
Podrozvaha
 
Rozdělení leasingu na operativní a f